سراسر بریتانیا از زمین‌ها و جنگل‌هایی سبز و زیبا پوشیده شده است و انگلیس نیز از این زیبایی‌ها و مناظر شگفت‌انگیز چیزی کم ندارد. آبشارها، پارک‌های ملی، دریاچه‌های دیدنی و سواحل آرام و ماسه‌ای از جذابیت‌های این کشور هستند که ...