حال و هوای بوکاس دل تورو، چیزی شبیه به نیو اورلاند است. برخی از بخش های این منطقه هنوز همان حال و هوای قدیمی خود را حفظ کرده، گویا زمان به این منطقه سر نزده است. این را می توان ...