اگر بخواهیم یکی از زیباترین شهرهای جزیره ای که در آسیا وجود دارد را نام ببریم، بی شک پوکت یکی از بهترین ها خواهد بود. در این جزیره، جاذبه های بسیاری برای گردشگری وجود دارد و مسافران می توانند به ...