آن‌هایی که اهل کتاب خواندن هستند و سری به دنیای ادبیات آن هم از نوع وطنی می‌زنند، بدون شک با اسم مصطفی مستور آشنایی دارند. نویسنده ای که کتاب‌هایش پیچیدگی خاصی ندارد اما همین ساده و روان بودن باعث می‌شود ...