بررسی جشنواره های فیلم داخلی جشنواره‌های میان رده بسیاری در این سال ها از سوی سازمانهای دولتی و غیردولتی برگزار می‌شد. به خاطر اوضاع اقتصادی و بودجه‌های پایین بسیاری از سازمانها، منحل یا متوقف شدند. در اینجا لیستی از ۱۴ ...

در فستیوال”لاتوماتینا”  گوجه بزنید ، گوجه بخورید جشنواره گوجه ها اگرازامتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگها، رسم و رسوم ،عقاید و باورهای نو بدتان می آید بهتر است کنج خانه اتان بمانید. اما اگر تصمیم دارید مزه ی تغییر را بچشید ...