اگر تا به حال از وب سایت آمازون خرید نکرده باشید، حتما نام آن را شنیده اید. موسس آمازون، جف بزوس یکی از ثروتمندترین مردان جهان است که توانسته در زمینه ی کارآفرینی به مانند ستاره ای بر کارنامه ی ...