هر شخصی که وارد زندگی شما می‌شود یا هر نوع تجربه‌ای که کسب می‌کنید درواقع راهنمایی به‌سوی رشد و آگاهی بیشتر برای زندگی بهتر و بهره بردن از قانون جذب است. با آرادمگ همراه باشید. وقتی انرژی و سطح آگاهی ...