پراگ در گذشته یکی از مراکز مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هنری در میان شهرهای اروپایی بوده است. شهر پراگ با بناهایی شگفت‌انگیز به سبک گوتیک یکی از زیباترین پایتخت‌ها در اروپاست که در سال‌های اخیر گردشگران بیشتری را مجذوب ...