میان روستاهای سرسبز و توریستی مازندران روستای الیمستان شهرتی ویژه دارد. این روستا در ارتفاعات کوه قرار گرفته و طبیعت کم نظیر، درختان انبوه، کوه‌‎های سر به فلک کشیده، هوای مه آلود و آب و هوای پاک آن هر ساله ...