من تونیا هستم یک کمدی سیاه زندگی نامه ای است که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. کارگردان آمریکایی این فیلم، کریگ گیلسپی این اتوبیوگرافی را بر اساس زندگی تونیا هاردینگ یکی از قهرمانان اسکیت روی یخ آمریکا و مخاطراتی که ...