گم شدن یا جا گذاشتن Apple Watch نباید کار چندان ساده‌ای باشد چرا که، قاعدتا اغلب اوقات باید روی مچ دست شما بسته شده باشد؛ اما در هر صورت، گم شدن آن غیر ممکن نیست. البته گاهی هم ممکن است ...