برند رولکس به عنوان لوکس ترین برند ساعت جهان شناخته شده و مبدأ سوئیسی آن، برای همه شناخته شده است. بنیان گذاران این برند دو شخص به نام های هانس ویلسدورف و آلفرد دیویس بودند، البته ویلسدورف توانست تاثیرگذاری بیشتری ...