برای این که بدانید این بازی دقیقا از چه زمانی شروع شد، کمی به عقب و اوایل ماه دسامبر سال جاری میلادی برمی‌گردیم. یعنی دقیقا زمانی که یک سری شایعه و حرف و حدیث‌های مختلف در رابطه با این موضوع ...