ظاهر گوشی نیز همچون امکاناتی که ارائه می‌کند برای خیلی‌ها حائز اهمیت است. برخی بیشتر به دنبال خرید گوشی‌های آخرین مدل هستند اما افراد زیادی به ظاهر گوشی نیز توجه دارند. در این بین گوشی جدید آیفون که چند روزی ...