هر گیمر در طول انجام بازی های مختلف، اصطلاحات گیمینگ گوناگونی را استفاده می کند که ممکن است برای تازه کارها گنگ و نامفهوم باشد. ازین رو در آراد مگ برآن شدیم تا توضیحی جامع در زمینه این اصطلاحات داشته ...