ست کردن رنگ، در لباس‌ها با یکدیگر هنری است که اگر بزرگترین و شلوغ‌ترین کمد لباس را داشته باشید، اما با این هنر آشنا نباشید و  چیزی از اصول هماهنگ کردن رنگ لباس‌ها ندانید، زیبا و خوش‌تیپ به نظر نخواهید ...