مرد از خواب بیدار می شود، جلوی دوربین لباس عوض می کند تا از خانه بیرون برود، روی تختش می نشیند و پس از لختی تصمیم می گیرد در خانه بماند، پس دوباره لباس عوض کرده و لباس خانه بر ...

«عرق سرد» دومین ساخته سهیل بیرقی، کارگردان جوان سینمای ایران است. بیرقی که پیش از این «من» را به تصویر کشیده بود، این بار نیز سراغ زنان رفته و به زندگی یکی از ورزشکاران زن ایرانی نزدیک می شود. ...