سردرد انواع مختلفی دارد و هر کدام از آن‌ها علائم و نشانه‌های فیزیکی مخصوص به خود را دارند؛ برخی از افراد هر گونه سردردی را ساده تلقی کرده و با مصرف خودسرانه دارو به درمان خانگی می پردازند اما روش ...