دلیل چرخش سیاه چاله‌ها با سرعت نور چیست؟ در بیرون از جهان ما اوضاع چگونه است؟ چرا سیاه چاله‌ها سیاه هستند؟ چگونگی شکل‌گیری ستاره‌ها؟ و حجم و موقعیت خورشید تا چه اندازه بر سرعت چرخش سیاه چاله‌ها تاثیر می‌گذارد؟ مجله ...