«عباس عبدالله زاده» که پیش از این نمایش هایی از جمله «هام»، «مصائیب یک رقصنده پاپتی» و «چلچلا» را به صحنه برده، در تازه ترین اثر نمایشی خود سراغ شاهنامه فردوسی رفته و این اثر را با بازی سروش طاهری، ...

آشپزخانه ای عریض، بخش زیادی از عرض سالن نمایش را به خود اختصاص داده، آشپزخانه ای که بستر اتفاقات و ماجراهای نمایش «ما داریم از این خونه میریم» در آن اتفاق می افتد. این نمایش را «حسین اکبرپور» به نویسندگی ...