شرکت و کمپانی های بزرگ تکنولوژی، با اتفاق نظر تصمیم به راه اندازی و عرضه سرویس هایی دارند که به واسطه ی آن ها عادت های بد کاربران کنار گذاشته شود. سرویس سلامت دیجیتال گوگل یکی از همین اپلیکیشن هاست. ...