«سعید روستایی»، کارگردان جوانی که در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر با فیلم «ابد و یک روز» توانست نُه سیمرغ جشنواره را به دست آورد، این بار نیز سراغ فیلمی با سوژه ی مواد مخدر رفته است. با ...

  یک روز بیشتر به شروع جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران نمانده است و هیایوی فیلم سازان و مخاطبان فیلم کوتاه در دنیای واقعی و مجازی شنیده می شود. مهم ترین رویداد فیلم کوتاه کشور امسال نیز مانند سال ...