یکی از جالب ترین کتابهای موجود در زمینه زندگی زنان ایرانی در دوره قاجار سفرنامه کلارا کولیور رایس به نام «زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان» است. کلارا زنی انگلیسی و همسر یکی از ماموران عضو هیئت مذهبی ...