صبح روز سیزدهم دسامبر ۲۰۱۸، بیابان موهاوی در کالیفرنیا. جت وایت نایت تو (WhiteKnightTwo) متعلق به کمپانی ویرجین گلکتیک آماده تیک‌آف بود. این جت دوبدنه که همه چیزش شبیه جت‌های عادی بود، با تشویق‌های ریچارد برنسون صاحب کمپانی بدرقه شد. ...