سفر کردن فواید فراوانی دارد؛ از تفریح و دور شدن از دغدغه‌های زندگی روزمره تا کسب تجربیات عمیق و لذت‌بخشی که  شاید اثرات مفید آن تا سالیان سال یا حتی برای یک عمر باقی بماند. ...