چگونه بدون تور سفر کنیم؟ سفر کردن،  تجربه‌های جدید و ملاقات با افراد دیگر و رویارویی با فرهنگ‌های مختلف را برای ما به ارمغان می‌آورد و باعث می‌شود چشممان به مکان‌های مختلف باز شود و برایمان رها شدن از روزمرگی‌ها ...