گردشگری سلامت شاخه‌ای از گردشگری است که توجه به آن می‌تواند تاثیر بسزایی در جذب گردشگر داشته باشد. ایران از آن دسته از کشورهایی است که توانمندی بالایی در حوزه گردشگری سلامت دارد. ...