ما گفته‌ایم که استفاده بیش‌ازحد از گوشی‌های هوشمند برای کودکان مضر است، برای اثبات این گفته چه شواهدی وجود دارد؟ نویسندگان یک راهنمای تحصیلی اظهار می‌کنند، استفاده از رسانه‌های اجتماعی تاثیری جزئی بر روی تندرستی دارد. ولی کل این صنعت ...