درباره سگ‌های درمانی مطالب زیادی در آراد مگ منتشر شده است. ما با تعریف سگ‌های درمانی و به طور کلی حیوانات درمانی آشنا شدیم. و به چگونگی عملکرد کیفی و اثر بخشی آن‌ها در مراکز درمانی مختلف و بر بیماری‌های ...