فصل تابستان که با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها همراه است، برای بسیاری از مردم، فصل استراحت و سفر محسوب می‌شود. اما برای برخی از مردم ، مشکلات روحی، از جمله افسردگی تابستانی را به‌همراه دارد. ...