سرزمین ایران علاوه بر تنوع زیستی و آب و هوای مختلف از تنوع اقوام نیز برخوردار است. وجود قومیت‌های مختلف با حفظ آداب و سنت‌های اجدادی، مجموعه شگفت‌انگیزی از آداب و رسوم را در این پهنه وسیع پدید آورده است. ...