سندروم آسپرگر چیست؟ سندروم آسپرگر یک اختلال رشدی به حساب می آید . ژنتیک در این اختلال باعث عملکرد متفاوت مغز می شود و به دنبال آن در مهارت های ارتباطی و حرکتی خلل به وجود می آید. بنابراین والدین ...