به نظر می رسد که سنسورهای اثر انگشت زیر نمایشگر گوشی های موبایل، آن قدرها نیز قابل اطمینان نبوده و باید به زودی از دنیای تکنولوژی رخت بسته و بروند. احتمالا این بدترین چیزی ست که درباره گوشی های موبایل ...