نمایش «سنگ ها برای آنتیگون» کاری از علی پازکی است و با بازی گیلدا حمیدی، میثاق زارع، سمانه اسماعیلی و محمد صدیقی مهر، در سالن سه پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه رفته است و صد البته نام «شهاب حسینی» ...