من نویسنده: مل تامپسون مترجم: سونا انزابی نژاد انتشارات: نشر گمان قیمت: ۱۶۵۰۰ تومان /چاپ پنجم / ۱۳۹۶ (البته همین چاپ کتاب با برچسب قیمت جدید و به مبلغ ۲۹ هزار تومان در سال ۹۸ به فروش می رسد.) تعداد ...