بر اساس انجمن دامپزشکی آمریکا (AVMA)،کمک رسانی حیوانات در امر درمان یا فعالیت‌های آن‌ها به عنوان حیوانات همراه و یا همدم مانند سگ‌ها، فرصتی را برای انگیزه، تحصیل، و یا تفریح به وجود می آورد. که در نتیجه به بهبود ...

قبلا تفاوت‌هایی میان سگ‌ های درمانی و سگ‌ های خدمات داشتیم. اما حالا پرسش‌هایی در مورد سگ‌ های پشتیبان عاطفی نیز وجود دارد. در مورد این سه کار حیوانات سردرگمی و ابهام‌های زیادی هست. در حقیقت، هر کدام وظایف خاصی ...