قبلا تفاوت‌هایی میان سگ‌ های درمانی و سگ‌ های خدمات داشتیم. اما حالا پرسش‌هایی در مورد سگ‌ های پشتیبان عاطفی نیز وجود دارد. در مورد این سه کار حیوانات سردرگمی و ابهام‌های زیادی هست. در حقیقت، هر کدام وظایف خاصی ...