سال‌های زیادی است که انسان‌ها به دنبال نشانه‌هایی از حیات در سیاره سرخ هستند و اکنون پس از ۱۵ سال جستجو در مریخ و در ادامه مأموریت های مختلف و متفاوت کوریاسیتی مریخ‌نورد دریچه‌های جدیدی به جستجوی حیات فرازمینی گشوده ...