«سیاوش پاکراه»، نویسنده، منتقد و کارگردان تئاتر است. وی تاکنون نمایشنامه های بسیاری از جمله «تابلو- داخلی- شب دهم»، «کا»، «روزی روزگاری پامنار»، «آن شب که برف می بارید»، «روشان» و «صور اسرافیل» را نوشته است. وی داور بیست ...

  «سیاوش پاکراه» که چندی نمایشنامه «جتسیمانی» او بر روی صحنه بود، این بار متن جدیدش را خود به روی صحنه ی تالار مولوی آورده است. او در نمایش «من» از جریان سیال ذهن و بازی «غزاله توده زعیم»، «امیر ...