«افشین لیاقت» از فعال ترین هنرمندان این روزگار است. او که نویسنده ی کتاب های «نامه هایی به آدرس خودم»، «خط های کف دست» و «من میرم» بوده، در زمینه روزنامه نگاری نیز فعالیت داشته و برگزاری و مدیریت کنفرانس ...

«مسن ‌ترها می ‌گن؛ خوشحال بودیم اما نمی‌ دونستیم خوشحالیم. فقیر بودیم اما نمی‌ دونستیم فقیریم. تنها بودیم اما نمی ‌دونستیم تنهاییم …» این خلاصه ای از داستان فیلم «دنیا تنهایی کم ندارد» است. نویسنده و کارگردان فیلم، «افشین لیاقت»، ...