سرانجام گوگل درباره ی سیستم عامل فیوژا صحبت کرد؛ البته نه آن قدر جاه طلبانه که ما انتظارش را داشتیم. گوگل از مدتی قبل سیستم عامل فیوژا را توسعه داده و پیش از این نیز اعلام کرده بود که به ...