حتما تا به حال با سیستم‌های امنیتی شرکت‌ها، سازمان‌ها و حتی منازل خصوصی مواجه شده‌اید. برخی از این سیستم‌های امنیتی، فرایند ساده‌ای دارند و برخی دیگر عجیب به نظر می‌رسند؛ اما اگر این مطلب را تا انتها دنبال کنید، با ...

حفظ امنیت همواره برای تمامی افراد مهم بوده است. اینکه بتوانیم جان و مال خود را در برابر متجاوزین به حریم شخصی و البته سارقان حفظ نماییم، چیزیست که شاید امروز قوت بیشتری گرفته است. خوشبختانه به لطف پیشرفت تکنولوژی ...