ما نسل بعدی کامپیوتر خانگی Zen 2 / مبتنی بر Navi را ساختیم. حال باید دید این سیستم چقدر از کنسول‎های بازی که امروزه در بازار موجود است سریعتر و بهتر عمل خواهد کرد. در این بخش قصد داریم به ...