نام بلایای طبیعی همیشه با وحشت، نابودی و هراس گره خورده است. در ظاهر سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان و سایر بلایای طبیعی جز خسارت، مرگ و ویرانی برای بشر چیزی به ارمغان نمی‌آورد اما جالب است اگر بدانیم که قهر ...

سیل ها یکی از شایع ترین حوادث طبیعی هستند که می توانند خسارت زیادی را به بار آورد. سیلاب ها ممکن است در هر منطقه، در حومه شهر و یا در شهرستان ها رخ دهد. متاسفانه امروز سیل در بسیاری ...