آیا تابحال درباره SAR یا نرخ جذب خاص در تلفن های همراه شنیده اید؟ این مقدار به چه معناست و تا چه حد مهم است؟ با آراد مگ همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم به SAR و تاثیراتی که بر ...