در دامن کوه دنا، مرتفع‌ترین رشته کوه زاگرس، شهری اسطوره‌ای به نام «سی سخت» قرار دارد که مردم آن پیوند دیرینه‌ای با اساطیر و داستانهای شاهنامه دارند. مکانی بسیار زیبا با اقلیم کوهستانی که با سفر به آن هم می‌توان ...