وقتی به دنبال یک پردازنده ارزشمند هستید، ای‌ام‌دی غالبا می‌تواند بهترین انتخاب باشد و حتی ممکن است به زودی تاج قدرت را از چنگ اینتل درآورد ــ حداقل برای کوتاه مدت. هنگام خرید کامپیوتر بعدی خود ای‌ام‌دی را در‌نظر بگیرید. ...