امروزه دیگر می‌توانیم بگوییم که گوشی‌های هوشمند، فوق العاده سریع و قدرتمند هستند و عملکرد آن‌ها بسیار بیشتر از دستگاهی است که صرفا برای تماس گرفتن و یا پیامک دادن به کار برده شود. اما اکنون فقط یک شکاف و ...