سال ۱۳۵۰ با عرضه ی هشتاد فیلم، یکی از پر محصول ترین سال ها بود. در این سال سینمای ایران موارد ضد و نقیض و متفاوتی به خود دید. به نحوی که تهیه کنندگان و کارگردانان درمانده بودند چه نوع ...