استوری، یکی از بخش های جدید اینستاگرام می باشد که ماه ها قبل در اختیار کاربران قرار گرفته است. کاربران در این قسمت می توانند تصاویر، ویدئو و متن هایی را برای دنبال کنندگان خود به اشتراک بگذارند که به ...

براساس گزارش های منتشر شده از بررسی این شبکه اجتماعی بزرگ اینستاگرام، این گونه به نظر می رسد که میلیون ها رمز استفاده شده در اینستاگرام به صورت فرمت ساده ای ذخیره شده و برای حفاظت کردن از آن اقدام ...